(1)
Arredondo González, E. Domínguez Martínez, Raúl (coord.). La Guerra Fría En América Latina. Ciudad De México: Palabra De Clío, 2019. Horizonte Histórico 2020, 10, 109-113.