[1]
Departamento de Formación y Actualización Académica 2022. Trayectorias universitarias: doctor Alfonso Pérez Romo (1924-2022). DOCERE. 27 (dic. 2022), 7–9. DOI:https://doi.org/10.33064/2022docere274216.